Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

ठेगाना : महोत्तरी, जलेश्वर

फोन नं : 044-520177

फ्याक्स : 044520200

इमेल : daomahottari@moha.gov.np

मातहतका कार्यालयहरु