Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महाेत्तरीकाे अा.व. २०७६/०७७ काे जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुहुँदै प्र.अ. निरज कुमार श्रीवास्तव