Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

प्र.जि.अ. र प्रशासकीय अधिकृत बीच आ.व. ०७७/७८ काे लागि कार्यसम्पादन सम्झौता