Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

हजयात्रा २०१९ का लागि नामावली छनौट तथा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरिएको ।