Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।