Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

कप्यूटर अपरेटर पदको पुनः दरखास्त फाराम खुल्ला गरिएको बारेमा ।

2076-02-26

2076-02-26


IMG_20190609_0001.jpg तस्बिर :

केही समस्याको कारणले गर्दा नेपाली यूनिकोड रोमनालाइज यो सूचना मा राख्न सकिएन । अर्को तरिकाले डाउनलोड गरी प्रयोग गर्नुहोला अथवा आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीमा सम्पर्क राख्नुहोला ।