Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

ठेगाना : महोत्तरी, जलेश्वर

फोन नं : 044-520177, 044-520055

फ्याक्स : 044520200

इमेल : daomahottari@moha.gov.np, daomahottari@gmail.com, prashasan2075@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु