ऐनहरु2019-11-26T15:25:24+00:00

1. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

2. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३

3. अध्यागमन ऐन, २०४९

4. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५

5. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

6. अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

7. अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ऐन, २०४०

8. अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२

9. अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९

10. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

11. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

12. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४

13. अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

14. आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४

15. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८

16. आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९

17. आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९

18. आय टिकट दस्तूर ऐन, २०१९

19. आयकर ऐन, २०५८

20. आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५

21. आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५

2‍‍2. आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

23. आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७

24.आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

25. आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४

26. आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

27. उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१

28. उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४

29. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

30. ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५

31. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३

32. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३

33. औषधि ऐन, २०३५

34. कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८

35. कम्पनी ऐन, २०६३

36. कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३

37. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८

38. कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९

39. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

40. कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन,२०७०

41. काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८

42. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५

43. कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४

44. कारागार-ऐन-२०१९

45. कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०४३

46. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१

47. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

48. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

49. केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३

50. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

51. खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१

52. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

53. खाद्य ऐन, २०२३

54. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२

55. खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३

56. खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३

57. खेलकूद विकास ऐन, २०४८

58. खोप ऐन, २०७२

59. गरीबी निवारण कोष ऐन, २०६३

60. गुठी संस्थान ऐन, २०३३

61. गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४