Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कृष्ण बहादुर कटुवाल कृष्ण बहादुर कटुवाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासन 9854027777
krishnakatuwal2005@yahoo.com
2 रंजित कुमार यादव रंजित कुमार यादव प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9854022783
soranjit73@gmail.com
3 कामेश्वर यादव कामेश्वर यादव प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9857630966
Prativakamesh@gmail.com
4 नीरज कुमार श्रीवास्तव नीरज कुमार श्रीवास्तव प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9854028751
shri.nk805@gmail.com
5 किशाेरी प्रसाद साह किशाेरी प्रसाद साह नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9844031088
6 जय कुमार सिंह जय कुमार सिंह नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9843910000
jaykumarsingh117@gmail.com
7 रामचन्द्र साह रामचन्द्र साह नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9844030699
shahramchandra99@gmail.com
8 उमेश कुमार चौधरी उमेश कुमार चौधरी नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9854026825
9 राज नारायण महताे राज नारायण महताे नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9800847426
rraje121@gmail.com
10 प्रविण कुमार महतो प्रविण कुमार महतो लेखापाल लेखा शाखा 9842874080
prabin.ragani@gmail.com
11 आशिष कर्ण आशिष कर्ण कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9854030988
prashasan2075@gmail.com
12 मिना कुमारी पौडेल मिना कुमारी पौडेल कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन 9800858652
minapaudel2076@gmail.com
13 अनिल कर्ण अनिल कर्ण खरिदार नागरिकता शाखा 9854033777
14 सहिन्द्र यादव सहिन्द्र यादव खरिदार प्रसाशन शाखा 9844452506
shahindrayadav@gmail.com
15 राजेश कुमार साह राजेश कुमार साह खरिदार राहदानी शाखा 9849075488
rjsah100@gmail.com
16 सुधिर कुमार साह सुधिर कुमार साह खरिदार मुद्दा शाखा 9868727204
skumarr2357@gmail.com
17 Suman Kumar jha Suman Kumar jha सहायक कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9845097950
suman.jha130@gmail.com
18 मो‍‍. मोस्तकिम राईन मो‍‍. मोस्तकिम राईन सहायक कम्प्यूटर अपरेटर मुद्दा शाखा 9844037090
daomrain@gmail.com
19 चिरञ्जीवी शाही चिरञ्जीवी शाही हलुका सवारी चालक 9844323077
20 नागेन्द्र ठाकुर नागेन्द्र ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9807823505
21 बुनिलाल यादव बुनिलाल यादव कार्यालय सहयोगी 9815818815