Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,महोत्तरी

महोत्तरी, जलेश्वर

उमेश कुमार ढकाल
उमेश कुमार ढकाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

किरण कुमार मिश्र
किरण कुमार मिश्र

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी) (प्रवक्ता)